• Jawatan yang telah disandang mengikut tahun:
 • Jawatan
  Tahun
  Pengurus Program / Pakar Integrasi untuk Live@edu dan Office 365
  2011 - 2012
  Ketua Pasukan, Jurutera Operasi - Pengkalan Asia Pasifik
  2011
  Pemangku, Ketua Pasukan, Jurutera Operasi - Pengkalan Asia Pasifik
  2010
  Jurutera Operasi - Pengkalan Asia Pasifik
  2009 - 2010
  Pakar Teknologi - Pendidikan
  2007 - 2009

multimedia development corporation

(sebuah syarikat berkaitan kerajaan malaysia - glc)

Eksekutif Kanan, Modal Inovasi

anugerahditerima

 

 1. Microsoft Silent Heroes Award
 2. Microsoft Managing Director Award
 3. Microsoft Execution Excellence Award

pengalaman kerja

Cepul technologies

(sebuah perniagaan sendiri)

Ketua Pegawai Eksekutif

kemampuandiri

 

 • Kepimpinan
 • Jurulatih
 • Persembahan
 • Teknologi Komputer
 • Perkhidmatan Sokongan

microsoft

(sebuah syarikat antarabangsa - mnc)

Memegang Pelbagai Jawatan Sejak Tahun 2007

April 2012 - Sept 2012

Okt 2012 - Hingga Kini

 • Telah membina perhubungan dan kolaborasi di antara syarikat-syarikat kecil, sederhana dan besar dengan institusi pengajian tinggi tempatan bagi menghasilkan produk dan ciptaan berinovasi yang boleh dikomersilkan.
 • Mengedarkan peruntukan geran Kerajaan Malaysia sebagai dana bagi projek-projek inovasi.

saiful nizam jamaluddIn

microsoft innovation center

(sebuah syarikat antarabangsa - mNc)

Pelatih

 • Menerima surat pujian khas daripada Microsoft di atas prestasi terbaik semasa dalam program latihan di Cyberjaya.

trainer : COACH : Entrepreneur : blogger

Jun 2006 - Sept 2006

Jul 2007 - Feb 2012